Skip to content

Groba & Milieu

Schone bodem realiseren voor toekomstige generaties.

Met respect voor het milieu en volgens de geldende wet en regelgeving.

 

Het Besluit Bodem Kwaliteit, BKK,  is in 2008 inwerking getreden. Het besluit streeft naar een goede balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit enerzijds en het bieden van voldoende afzetmogelijkheden voor grond en baggerspecie anderzijds. Dit verruimt de mogelijkheden om maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en baggeropgave doorgang te laten vinden.

Hiervoor voldoet Groba aan een aantal Beoordeling Richtlijnen, BRL’s, uitgegeven door het SIKB.

Groba Groep

In bezit van de juiste certificaten.

Groba Grondhandel

Grondbank Alkmaar-Zaanstreek

S&G

Klik op het certificaat om te bekijken en te downloaden.

Milieu certificaat Groba Groep

Duurzaamheid & MVO

Groba Groep is zich als grond, groen en bagger verwerker bewust van haar maatschappelijke taak en groene ambities. Een van onze hoofddoelstellingen is zoveel mogelijk reststoffen een tweede leven te geven. Met onze grondbanken, slibdepots en groenrecycling lukt dit naar tevredenheid. Een andere doelstelling van Groba is het verwijderen van zoveel mogelijk bodemvreemde materialen uit afval en grondstromen die wij ontvangen. Met de nieuwste zeef technieken lukt dit steeds beter en wij zijn er dan ook trots op dat wij goed in staat zijn om de bodemvreemde materialen in onze producten te elimineren. Wij steunen daarin het verminderen van de plastic afvalberg.

groba duurzaam milieu
electrische zeef Groba

Groba heeft zich als doel gesteld om als bedrijf binnen 3 jaar volledig C02 neutraal te werken. Groba heeft om deze doelstellingen te halen zonnepanelen laten plaatsen op het dak van het hoofdkantoor. Er is compleet overgestapt op LED verlichting. Tevens zijn diverse elektrische/hybride auto’s aangeschaft en  Groba beschikt over een elektrische zeefinstallatie.

In 2006 is het concept Grobabos® gelanceerd. Sindsdien zijn al een aantal percelen aangekocht waar duurzaam gras of bomen worden geplant. Doelstelling is om het Grobabos® de komende jaren dermate uit te breiden zodat wij onze doelstelling kunnen halen.

Op naar een Co2 neutrale footprint!

grobabos gras duurzaam
Zaanse Schans loop Groba groep

www.zaanse-schansloop.nlwww.levenmetkankerzaanstreek.nl • www.rotarywormerveer-krommenie.nl

Graag stimuleren we jeugd om te gaan sporten met name jeugdvoetbal. www.vvhsv.nl • www.deforesters.nl

Groba stimuleert haar medewerkers om midden in de maatschappij te staan. Een aantal collega’s zijn  actief in meerdere services clubs, gemeente raden en sportclubs.

Groba sponsort verschillende doelgroepen: Jeugd en sport. Diverse fondsen. Zaans Erfgoed. 

Voor de Zaanse schans loop, georganiseerd door Rotary Club Wormerveer Krommenie, zijn wij een van de hoofdsponsors. Het Anna’s Huis, inloop centrum voor Leven met kanker te Zaandam is een terugkerend doel wat door deze loop wordt ondersteund. Een aantal collega’s werkt mee als vrijwilliger of doet mee aan de loop.

Jaarlijks sponsoren we een zakenrelatie die een enorm sportieve prestatie levert voor de Duchenne Heroes. Een fiets offroad tocht van Frankrijk naar Nederland waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar bestrijding van de spierdystrofie ziekte van Duchenne. www.duchenneheroes.nl/

duchienne heroes
zaans erfgoed
En als bedrijf op Zaanse bodem kunnen we natuurlijk niet achterblijven om het Zaans Erfgoed te ondersteunen. www.zaanserfgoed.nl/home/ Wilt u weten wat Groba precies doet aan duurzaamheid en MVO,  of wilt u ook in aanmerking komen voor sponsoring of andere ondersteuning, belt u dan gerust met een van onze medewerkers.