Skip to content

S&G Slib en Grond

Verwerking en reiniging van bagger en grond

“Schone bodem realiseren voor toekomstige generaties”

Water en land.

Al eeuwenlang is Nederland toonaangevend in het beheersen van de grenzen tussen water en land. Maar wat gebeurt er met de vrijkomende bagger- en slibstromen?

Hiervoor is Groba in 2006 met S&G Harlingen gestart. Tussen weg en water ligt de slib en grondbank van Groba, met een oppervlakte van 3,5 hectare. Goed bereikbaar voor weg transport via de A 31 en met een royale kade aan het van Harinxma kanaal geschikt voor schepen tot 1000 kuub.

Er zijn 8 bassins voor natte en droge bagger en grond. Waaronder de grootste slibbak van Nederland 15.000 m2.

S&G neemt schone tot zwaar vervuilde baggerspecie en slib in.

 • Natte bagger laten we in grote indrogingsbassins inklinken tot verwerkbare grond.
 • Vervuilde bagger kunnen wij recyclen tot een herbruikbare grondstof.

Hoe dat werkt lees je hier. >

 

S&G is open van maandag t/m vrijdag van 07:00 – 15:00 uur. Graag van te voren bellen. 

 

Wat we  innemen:


 • (natte) grond

 • oliegrond

 • bagger alle klassen

 • bentoniet slib

 • hekkel specie

 • groen

 

Gecomposteerde grond kunt u zelf ophalen of door ons laten bezorgen.

 • grond, AW/wonen/industrie.

 • tuingrond

 • compost

Jeroen Wardenburg - Groba Groep

Bel met Jeroen Wardenburg voor meer info.

Haal en breng adres: Fahrenheitstraat 29, 8861 NH Harlingen

Reinigen en indrogen.

Bagger en grond die is verontreinigd met grove delen zoals: plastic, metaal of stenen, wordt gezeefd of “natgewassen”. Het resultaat is herbruikbare grond zonder bodemvreemde materialen.

Baggerspecie die vervuild is met minerale oliën en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) wordt door middel van bacteriologische zuivering gereinigd. De bacteriën voeden zich met de verontreinigingen in de baggerspecie en breken deze af in een reeks biochemische reacties. Dit is een natuurlijk proces dat plaatsvindt onder gecontroleerde omstandigheden.

Met het zeven, zuiveren en indrogen recyclen wij onbruikbare bagger en slib tot een herbruikbaar en nuttig product.