Skip to content

S&G Slib en Grond

Verwerking van baggerstromen

Water en land.

Al eeuwen is Nederland een koploper in het beheersen van scheidslijnen tussen deze twee componenten.  Maar wat gebeurt er met het product wat bij deze beheersing vrijkomt?

Hiervoor is Groba in 2006 met S&G Harlingen gestart. Tussen weg en water ligt de slib en grondbank van Groba, met een oppervlakte van 3,5 hectare. Goed bereikbaar voor weg transport via de A 31 en met een royale kade aan het van Harinxma kanaal geschikt voor schepen tot 1000 kuub.

Er zijn 8 bassins voor natte en droge bagger en grond. Waaronder de grootste slibbak van Nederland 15.000 m2.

S&G neemt schone tot zwaar vervuilde baggerspecie en slib in.

Door middel van grote indrogingsbassins laten we natte bagger inklinken tot verwerkbare grond. Vervuilde bagger wordt omgezet tot een herbruikbare grondstof.

Landfarming: natuurlijke reiniging. >

 

S&G is open van maandag t/m vrijdag van 07:00 – 15:00 uur. Graag van te voren bellen. 

 

Wat we  innemen:


  • (natte) grond

  • oliegrond

  • bagger alle klassen

  • bentoniet slib

  • hekkel specie

  • groen

 

Gecomposteerde grond kunt u zelf ophalen of door ons laten bezorgen.

  • grond, AW/wonen/industrie.

  • tuingrond

  • compost

Jeroen Wardenburg - Groba Groep

Bel met Jeroen Wardenburg voor meer info.

Haal en breng adres: Fahrenheitstraat 29, 8861 NH Harlingen

Landfarming

Baggerspecie vervuild met minerale oliën en PAK wordt  door een  bacteriologische werking gezuiverd. Dit natuurlijke proces levert een herbruikbaar product.