Gedempte gracht Zaandam: een goed voorbeeld van integraal samenwerken.

In 2012 is samen met aannemingsbedrijf Beentjes uit Uitgeest gestart met de werkzaamheden aan de Gedempte Gracht in Zaandam. Groba heeft de volledige regie gevoerd over de grondstromen en de kwaliteitsbepalingen daarvan. Zodoende kon in nauw overleg met bevoegd gezag de optimale en dus meest gunstige manier gevonden worden om de vrijkomende grond af te voeren en te verwerken. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Aannemer, Opdrachtgever, Bevoegd gezag en Grondstromenbeheerder.