Zandafzet klasse industrie te Amsterdam

zandafzet amsterdam groba

In het westelijk havengebied gaat een groot saneringsproject van start. Een raffinaderij terrein van 4 hectare wordt gesaneerd en herontwikkeld. Ter aanvulling van deze saneringskuip is er een behoefte aan 35.000 m3 los zand, klasse Industrie (of beter).

Extra pluspunt: ook zand met een eventuele chloride verhoging kan zonder restricties worden geaccepteerd door de chloride normering in het havengebied. De locatie is ter hoogte van de Santoriniweg en per as te bereiken. Het project start per direct en zal doorlopen tot eind 2020.

Bent u op zoek naar een mogelijkheid voor zand afzet klasse industrie? Neem dan contact op met Jan Sinnema, grond@grobagroep.nl, 088 1262930