Bouwkuip Wibautstraat Amsterdam

Aan de Wibautstraat in Amsterdam verzorgt Groba Grondhandel de afvoer van de vrijkomende grondstromen. Een grote bouwkuip ten behoeve van een 2-laagse palrkeerkelder wordt  na de heiwerkzaamheden  ontgraven. Een woud van palen verhindert een snelle ontgraving en brengt een secure administratie met zich mee. De verschillende grondstromen (klei, veen en zand) met uiteenlopende grondkwaliteiten worden minutieus bij gehouden.  In totaal moet er ca 12.000 m3 worden afgevoerd.